Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học phần "Dung dịch và điện hóa" ở Trường Sĩ quan lục quân 1

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập chương Este-Lipit

KHẢO SÁT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ TRONG CÁC GIÁO TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

Biên soạn tài liệu hướng dẫn học và tổ chức hoạt động dạy học về "Dòng điện trong các môi trường" theo mô hình trường học mới VNEN

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 qua giờ thực hành tiếng Việt

Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học trong quá trình thực tập sư phạm ở trường phổ thông

Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

Hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Xác định xu hướng phát triển của cơ sở lưu trú du lịch trong khu vực và trên thế giới, đưa ra một số kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành lưu trú du lịch của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của ngành du lịch đối với lĩnh vực lưu trú du lịch trong bối cảnh hội nhập, làm rõ những cơ hội và thách thức gặp phải. Trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch như: Đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng đổi mới bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, tránh trùng lặp, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh cổ phần hóa, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển; triển khai điều chỉnh quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong chiến lược phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung; triển kha…

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa Việt Nam

Tổng quan về giống lúa chịu mặn: Sự hình thành và đặc tính của đất mặn; Giới thiệu chung về đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn ở Việt Nam; Cơ sở di truyền tính chịu mặn ở lúa; Công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn; Đa dạng di truyền; Chỉ thị trong đánh giá đa dạng di truyền; Thành tựu trong nghiên cứu đa dạng di truyền lúa. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Đánh giá khả năng chịu mặn của các giống/dòng lúa; Tách chiết ADN tổng số từ mẫu lá lúa; Nhận dạng di truyền các giống/dòng lúa bằng chỉ thị SSR; Phân tích số liệu. Trình bày kết quả và thảo luận: Kết quả đánh giá tính chịu mặn của các giống/dòng lúa; Kết quả tách chiết ADN tổng số; Kết quả phản ứng PCR và phân tích đa hình trên gel polyacrylamide; Quan hệ di truyền liên quan đến tính chịu mặn của các giống/dòng lúahttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8066

Nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển theo pháp luật Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Khái quát chung về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển theo pháp luật Trung Quốc. Tìm hiểu nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển theo pháp luật Trung Quốc. Đưa ra một số khuyến nghị xây dựng chế độ pháp lý về nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển trong pháp luật Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6755

Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự

Nghiên cứu về lý luận để làm rõ khái niệm, đặc điểm cơ bản của biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, mối quan hệ giữa biện pháp tư pháp với các chế tài hình sự khác, phân tích các nguyên tắc áp dụng biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam và đối chiếu với một số biện pháp không tước tự do đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế. Đánh giá việc áp dụng các biện pháp tư pháp được áp dụng đối với người chưa thành niên trong thực tiễn áp dụng pháp luật, phân tích những điểm hạn chế của từng biện pháp tư pháp. Trên cơ sở những nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác giả đưa ra đề xuất việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội nhằm đạt được mục đích của việc xử lý tội phạm.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5413

Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự - lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khái quát các vấn đề lý luận về thủ tục rút gọn (TTRG) trong tố tụng hình sự (TTHS) như: khái niệm, bản chất, ý nghĩa, mục đích, phạm vi, điều kiện, nội dung của TTRG… cũng như mối quan hệ giữa TTRG với các mô hình tố tụng, với các nguyên tắc chung của TTHS và với pháp luật Hình sự. Đánh giá sơ lược lịch sử của chế định TTRG trong pháp luật TTHS Việt Nam từ trước đến nay. Phân tích, nhận xét một cách toàn diện các vấn đề về thực trạng áp dụng TTRG trong thời gian từ khi Bộ luật TTHS năm 2003 có hiệu lực thi hành đến hết năm 2007 của các cơ quan tiến hành tố tụng của 14 quận – huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham khảo tình hình xây dựng và áp dụng TTRG trong pháp luật TTHS ở một số nước tiên tiến trên thế giới. Đưa ra các luận giải về bản chất, ý nghĩa, yêu cầu xây dựng và áp dụng thủ tục tố tụng trong thời gian tới. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về TTRG trong Bộ luật TTHS cũng như nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng TTRG trong TTHS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóhttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911

Phật giáo Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968